Winner Jiu Jitsu

Samurai Pro Jiu-Jitsu 2013

Porto Alegre - RS - Brasil

Imagens do Evento